Αναρτήθηκε από
Τι είδαμε στο Ευρωπαϊκό συνέδριο περιοδοντολογίας EuroPerio9

Τι είδαμε στο Ευρωπαϊκό συνέδριο περιοδοντολογίας EuroPerio9

Μεγάλη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοδοντολογίας του 2018 Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοδοντολογίας του 2018, το EuroPerio9, είχε φέτος συμμετοχή μεγαλύτερη των 10.000 συνέδρων από όλον τον κόσμο. Δεδομένου των προβλημάτων που μπορεί να εμφανίσουν τα εμφυτεύματα, φέτος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην διάσωση των δοντιών με την παρουσίαση νεότερων ερευνητικών δεδομένων. Στο ερώτημα ‘Διάσωση του δοντιού […]